Trafikrapport

Ringleden har öppnat och trafiken flöt på bra i de första morgontimmarna. Enligt räddningsledare Viktor uppstod vid 10-tiden en mindre trafikolycka mellan två traktorer. Föraren av ena traktorn, en yngre man vid namn Albin, var enligt uppgift oskadd men skärrad. Bilväg sandlåda

Vägarbete förbifart Sandhult

Med tilltagande värme har trafiken i villaidyllens sandlåda tilltagit. Den ökade befolkningen har också gjort att det tidvis uppstått viss köbildning. Trafikverket har därför i samråd med berörda projekterat Förbifart Sandhult, en tvåfilig ringled utanför Sandhult centrum och den begränsande spadeleden. Efter finansiering och upphandling vidtog idag arbetet med asfaltering. Arbetsstyrkan tog sig an uppgiften med stor entusiasm och iklädd relevant skyddsutrustning. Under eftermiddagen har Sandhult centrum tvingats vara avstängt och trafiken ledas om till andra aktiviteter.

image image

Under kvällen har målningsarbete med kant- och mittlinje pågått och trafiken planeras släppas på i morgon förmiddag. Av okänd anledning uppstod brist på den speciella maskeringstejp som används vid målning av mittlinjer vilket gör att mittlinje saknas längs halva ringleden. Det förväntas inte påverka kapacitet eller säkerhet och målningsarbete av denna sträcka kommer att planeras in till en tidpunkt med lite trafik.