Refill av rödbetor

Tidigare idag skördade jag och barnen sockerärtor och rödbetor. Sockerärtorna är förvällda och infrysta. Rödbetorna har jag under kvällen kokat, skivat och lagt in i ättikslag. Refill på gamla felixburkar 🙂
 
 

Under rödbetsinläggningen lyssnade jag på Sommar i P1 med Alice Teodorescu. En intressant fråga hon tog upp var skillnaden i inkomst mellan män och kvinnor. Alice utgick inte ifrån att det är kvinnorna som tjänar för lite utan ställde istället frågan om det inte är männen som arbetar för mycket och därmed missar värdefull tid hemma. SCB skriver [1]

Kvinnors och mäns ekonomiska förutsättningar börjar skilja sig åt tidigt. Vid 20 års ålder har kvinnor och män ungefär samma inkomst, men redan efter några år händer något. Männen kommer snabbare ut på arbets­marknaden och börjar tjäna pengar, delvis på grund av att kvinnor utbildar sig i högre utsträckning än män. Och trots att fler kvinnor har högre utbildning arbetar många av dem i yrken med låga löner. Det återspeglas i att kvinnor hade 86 procent av mäns lön om man räknar samman samtliga sektorer på arbets­marknaden under 2012.

Av SCBs artikel framgår också att männens sysselsättningsgrad är något högre än kvinnors men framför allt att ca 55% av kvinnorna arbetar heltid mot drygt 70% av männen.

När jag väl börjat läsa blev jag intresserad och fortsatte. Man gör skillnad på inkomst och lön. Inkomst är den ersättning man får under en viss tid, exempelvis ett år även om man ibland pratar om livsinkomst som är med obestämt. Lön är istället ersättning för ett visst arbete under en viss tid, exempelvis en månad eller en timme. Inkomst påverkas därmed av övertid och frånvaro, vilket lön inte gör.

Medlingsinstitutet, som i Sverige ansvarar för lönestatistiken, skriver i en rapport att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,4% [2]. I rapporten har man analyserat skillnaden utifrån skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid och kommit fram till att det finns en oförklarad löneskillnad på 5,8% till kvinnornas nackdel.

Det blev intressant och givande läsning, jag uppnådde inte sådan kunskapsnivå att jag kom till några slutsatser. Ibland känns det som att jag ju mer man sätter sig in i en fråga så vet man hur lite man vet.

[1] Gapet mellan kvinnors och mäns arbetstid består
[2] Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?