Länge sen…

Länge sen det bloggades. Ännu längre sen vi träffade ”tant” Linda. Men nu är vi på väg! Mot Göteborg och ett drygt dygn tillsammans. Barnen är väldigt glada över att träffa Linda. Ja vi med alltså. Så bilfärden sydväst har nyss påbörjats.

Vi har det bra vi här bak i bilen! Enligt chauffören är det inte halt: