Viktigt

Idag uppmärksammas FNs barnkonvention. Den är ratificerad av 196 länder. Givetvis inte av USA, tummen ner! I Svergie vill UNICEF att den ska bli svensk lag, gå in och skriv under! (Unicef.se) Om den blir svensk lag skulle våra barns rättigheter stärkas ytterligare. I Norrköping uppmärksammas det med att tusentals ljuslyktor som tänts utanför Värmekyrkan och sedan konsert inne i Värmekyrkan. Barnen har målat varsin lykta, i år var det ca 5700 lyktor. Vi var så klart där.