Att få hjälpa…

glädjen är stor när man är 4 och 2,5 när man får hjälpa till. Lite lek måste det vara däremellan.


Lite besvärligt är det att köra men skam den som ger sig. Han hade väldigt bra taktik. 


14 åringen är väl inte lika entusiastisk men han får i varje fall betalt och idag har han verkligen jobbat på bra. Ja igår med. Väldigt bra med ett par extra händer.