Villaidyllen förberedd

Villaidyllen är förberedd för flytt. Ordnat kaos råder.

20140316-222933.jpg